تولید روکش کارت شناسایی و الکترونیک

یکی از خدمات مجموعه کاشف چاپ تولید روکش کارت شناسایی، بانکی و کارت هوشمند چرم طبیعی و مصنوعی به سفارش مجموعه های بانکی، ارگانها، شرکت های خصوصی و تبلیغاتی می باشد.

همچنین تولید جلد کارت چرم همراه با خدمات طلاکوب و یا داغی لوگو و تبلیغات بر روی نمونه تولیدی بنا به سفارش مشتری انجام خواهد گردید.

در این خصوص با ما تماس بگیرید.